Nasze wysoko wydajne nasiona i dobra znajomość gospodarki rolnej
robią nas dostojnym partnerem dla pokoleń rolników. To jest nasz wkład w rozwiązywanie problemu rosnącego światowego popytu na żywność.
Zasady firmy są nieoddzieloną częścią kultury korporacyjnej i na praktyce spełniają się za pomocą naszych systemów zarządzania.
JAKOŚĆ
Głównym celem „Timber group” w zakresie jakości - jest zapewnienie bezwarunkowej zgodności jakości produktów i nadanych usług z oczekiwaniami klientów, zgodnie z wymogami umowy oraz dokumentacji prawnej i technicznej.
NIEZAWODNOŚĆ
Niezawodność „Timber Group” opiera się na stabilności finansowej, dobrej reputacji, doskonałych relacjach z partnerami i klientami, które firma docenia i wspiera.
PROFESJONALIZM
„Timber Group” przeszedł długą drogę rozwoju, a dzięki wszechstronnemu, głębokiemu i dokładnemu podejściu do swojej działalności i wysokiemu profesjonalizmowi zyskał zaufanie wielu klientów.
NOWOCZESNOŚĆ
Firma stara się nawiązać znaczący dialog ze swoimi pracownikami i klientami, co jest możliwe dzięki poczuciu czasu, pogoni za nowościami i innowacjami w sektorze agrarnym.
Innowacyjność
Innowacje w „Timber Group” można wdrażać na wiele sposobów: są to nowe produkty, usługi, modele biznesowe, procesy lub metody zarządzania.
UCZCIWOŚĆ
Uczciwość zawodowa jest podstawową wartością dla grupy spółek „Timber Group”. Reputacja, która przynosi zaufanie naszym klientom i partnerom, jest kluczem do sukcesu zarówno profesjonalistów, jak i samej firmy.
SĄ PYTANIA?
Strategia firmy polega na stopniowym wdrażaniu nowoczesnych metod zarządzania, stałej aktualizacji zakładu, wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań, logistycznej obsłudze klienta i wysokiej jakości produktów.